Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Prawo energetyczne (Dz.U. z 19 kwietnia 2021 r. poz. 716);
 • o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 19 kwietnia 2021 r. poz. 717);
 • o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 20 kwietnia 2021 r. poz. 724);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 21 kwietnia 2021 r. poz. 735);
 • o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 22 kwietnia 2021 r. poz. 737);
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 22 kwietnia 2021 r. poz. 741);
 • o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 22 kwietnia 2021 r. poz. 743);
 • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 22 kwietnia 2021 r. poz. 746);
 • o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 23 kwietnia 2021 r. poz. 756);
 • o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 26 kwietnia 2021 r. poz. 777);
 • o odpadach (Dz.U. z 27 kwietnia 2021 r. poz. 779);
 • o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 29 kwietnia 2021 r. poz. 795);
 • o dowodach osobistych (Dz.U. z 30 kwietnia 2021 r. poz. 816);
 • o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 5 maja 2021 r. poz. 839);
 • o komornikach sądowych (Dz.U. z 5 maja 2021 r. poz. 850);
 • o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 7 maja 2021 r. poz. 866);
 • o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 7 maja 2021 r. poz. 869);
 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 10 maja 2021 r. poz. 877);
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 12 maja 2021 r. poz. 888).

Opublikowano także jednolite teksty rozporządzeń:

 • Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 6 maja 2021 r. poz. 857);
 • Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 7 maja 2021 r. poz. 865);
 • Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 14 maja 2021 r. poz. 900).