W Dz.U. z 4 maja 2021 r. pod poz. 838 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (dalej: nowelizacja).

Zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (dalej: rozporządzenie), które określa wzór:

  • tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych — TW-1(5),
  • tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym — TW-2(4),
  • kolejnego tytułu wykonawczego — TW-3(2).

Nowelizacja wprowadza nową wersję wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych w wersji TW-1(6). W nowej wersji formularza dodano dane zobowiązanych, czyli: imię ojca, imię matki, numer telefonu i adres e-mail. Dodano też osobną część dotyczącą danych małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego majątkiem wspólnym.

Zgodnie z nowelizacją, do 30 września 2021 r. można stosować wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych w wersji TW-1(5) (§ 1a rozporządzenia).

Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem § 2 rozporządzenia, wzory tytułów wykonawczych w wersjach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 968), czyli: TW-1(4), TW-2(3)TW-3(1), można stosować do 30 września 2021 r. Przed zmianą można było je stosować przez 6 miesięcy, licząc od 20 lutego 2021 r., czyli do 20 sierpnia 2021 r.

Nowelizacja obowiązuje od 5 maja 2021 r.