W Dz.U. z 7 czerwca 2021 r. pod poz. 1014 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 25 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 r.

Z rozporządzenia wynika, że opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2022 wynoszą za używanie odbiornika:

  • radiofonicznego — 7,50 zł za jeden miesiąc;
  • telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego — 24,50 zł za jeden miesiąc.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2022 r., po uwzględnieniu zniżek za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi:

  • 14,60 zł za dwa miesiące;
  • 21,60 zł za trzy miesiące;
  • 42,80 zł za sześć miesięcy;
  • 81,00 zł za rok kalendarzowy.

Natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego opłaty abonamentowe w 2022 r. wynoszą:

  • 47,50 zł za dwa miesiące;
  • 70,60 zł za trzy miesiące;
  • 139,70 zł za sześć miesięcy;
  • 264,60 zł za rok kalendarzowy.

Opłaty wnoszone na poczet 2022 r. można przyjmować w 2021 r. według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 czerwca 2021 r.