W Dz.U. z 13 lipca 2021 r. pod poz. 1278 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 12 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych w „Loterii Narodowego Programu Szczepień”.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez podatników w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Narodowego Programu Szczepień”, urządzonej przez Totalizator Sportowy sp. z o.o., których jednorazowa wartość przekracza 2280 zł. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 14 lipca 2021 r. do 11 marca 2022 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 14 lipca 2021 r.