W Dz.U. z 17 czerwca 2021 r. pod poz. 1243 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Rozporządzenie określa program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS”, którego celem jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców po 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Program pilotażowy obejmuje etap:

  • realizacji programu pilotażowego, który trwa od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.;
  • ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 lipca 2021 r.