W Dz.U. z 24 czerwca 2021 r. pod poz. 1135 opublikowano Ustawę z 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono do Ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (dalej: ustawa o doręczeniach elektronicznych).

Z nowelizacji wynika m.in., że realizację obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 9 ustawy o doręczeniach elektronicznych) przesunięto na 5 lipca 2022 r.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych ma wejść w życie 5 października 2021 r.

Natomiast nowelizacja obowiązuje od 25 czerwca 2021 r.