W Dz.U. z 24 sierpnia 2021 r. pod poz. 1551 opublikowano Ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Ustawa ta określa:

  • zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie;
  • organy właściwe w sprawach przygotowania i realizacji tych inwestycji;
  • źródła finansowania inwestycji.

Ustawa obowiązuje od 8 września 2021 r.