Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 15 października 2021 r. poz. 1867);
 • o Policji (Dz.U. z 18 października 2021 r. poz. 1882);
 • o działach administracji rządowej (Dz.U. z 20 października 2021 r. poz. 1893);
 • o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 21 października 2021 r. poz. 1899);
 • o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 21 października 2021 r. poz. 1904);
 • o usługach płatniczych (Dz.U. z 21 października 2021 r. poz. 1907);
 • o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 21 października 2021 r. poz. 1909);
 • o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 21 października 2021 r. poz. 1912);
 • o systemie oświaty (Dz.U. z 22 października 2021 r. poz. 1915);
 • o opłacie skarbowej (Dz.U. z 25 października 2021 r. poz. 1923);
 • o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 25 października 2021 r. poz. 1930);
 • o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 26 października 2021 r. poz. 1933);
 • o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 27 października 2021 r. poz. 1940);
 • Prawo atomowe (Dz.U. z 27 października 2021 r. poz. 1941);
 • o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 28 października 2021 r. poz. 1956);
 • o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 28 października 2021 r. poz. 1961);
 • o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 29 października 2021 r. poz. 1972);
 • Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 29 października 2021 r. poz. 1973);
 • Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 29 października 2021 r. poz. 1977);
 • o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2 listopada 2021 r. poz. 1984);
 • o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 3 listopada 2021 r. poz. 1988);
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 3 listopada 2021 r. poz. 1990);
 • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 4 listopada 2021 r. poz. 1993);
 • o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 4 listopada 2021 r. poz. 1995);
 • Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 5 listopada 2021 r. poz. 2008);
 • o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 16 listopada 2021 r. poz. 2057);
 • Prawo o miarach (Dz.U. z 17 listopada 2021 r. poz. 2068);
 • o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 17 listopada 2021 r. poz. 2069);
 • o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 17 listopada 2021 r. poz. 2070).