W Dz.U. z 21 października 2021 r. pod poz. 1903 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 15 października 2021 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.

Rozporządzenie określa:

  • sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych;
  • sposób przetwarzania danych biometrycznych, w zakresie odcisków palców, gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
  • zakres danych przekazywanych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.

Rozporządzenie obowiązuje od 7 listopada 2021 r. (patrz: Komunikat Ministra Cyfryzacji z 30 września 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, Dz.U. z 5 października 2021 r. poz. 1817).