Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 17 stycznia 2022 r. poz. 100),
 • o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. z 17 stycznia 2022 r. poz. 101),
 • o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 18 stycznia 2022 r. poz. 111),
 • o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 20 stycznia 2022 r. poz. 135),
 • o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 20 stycznia 2022 r. poz. 140),
 • o podatku akcyzowym (Dz.U. z 21 stycznia 2022 r. poz. 143),
 • o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 24 stycznia 2022 r. poz. 158),
 • o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 25 stycznia 2022 r. poz. 166),
 • o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 25 stycznia 2022 r. poz. 168),
 • o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 25 stycznia 2022 r. poz. 172),
 • o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 26 stycznia 2022 r. poz. 176),
 • o transporcie drogowym (Dz.U. z 26 stycznia 2022 r. poz. 180),
 • o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 27 stycznia 2022 r. poz. 187),
 • o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 27 stycznia 2022 r. poz. 197),
 • o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 31 stycznia 2022 r. poz. 217),
 • o rencie socjalnej (Dz.U. z 2 lutego 2022 r. poz. 240),
 • o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2 lutego 2022 r. poz. 246),
 • o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 3 lutego 2022 r. poz. 259),
 • o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 3 lutego 2022 r. poz. 260),
 • o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 3 lutego 2022 r. poz. 261),
 • Prawo wekslowe (Dz.U. z 7 lutego 2022 r. poz. 282),
 • o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz.U. z 7 lutego 2022 r. poz. 284),
 • o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 7 lutego 2022 r. poz. 295),
 • o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 8 lutego 2022 r. poz. 301),
 • Prawo dewizowe (Dz.U. z 8 lutego 2022 r. poz. 309),
 • o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 8 lutego 2022 r. poz. 318),
 • o partiach politycznych (Dz.U. z 14 lutego 2022 r. poz. 372),
 • o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 14 lutego 2022 r. poz. 376),
 • o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 14 lutego 2022 r. poz. 377),
 • o muzeach (Dz.U. z 15 lutego 2022 r. poz. 385),
 • o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 15 lutego 2022 r. poz. 393),
 • o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 16 lutego 2022 r. poz. 407).