Opublikowano obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2022 r. w sprawie odsetek.

Nowe stawki odsetek:

  • ustawowych (art. 359 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej: kc), które ustalono w wysokości 6,25% w stosunku rocznym (Dz. Urz. M.P. z 28 lutego 2022 r. poz. 286) — poprzednio odsetki te wynosiły 5,75% w stosunku rocznym;
  • ustawowych za opóźnienie (art. 481 kc), które ustalono w wysokości 8,25% w stosunku rocznym (Dz. Urz. M.P. z 28 lutego 2022 r. poz. 285) poprzednio odsetki te wynosiły 7,75% w stosunku rocznym.

Odsetki ustawowe w nowych wysokościach nalicza się od 9 lutego 2022 r.