W Dz.U. z 18 marca 2022 r. pod poz. 639 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie przedłuża do 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin:

  • złożenia zeznania (CIT-8) o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w czasie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

– o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenie obowiązuje od 19 marca 2022 r.