Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 837);
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 840);
 • o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 19 kwietnia 2022 r. poz. 846);
 • o związkach zawodowych (Dz.U. z 20 kwietnia 2022 r. poz. 854);
 • Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 21 kwietnia 2022 r. poz. 859);
 • o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 21 kwietnia 2022 r. poz. 861);
 • o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 22 kwietnia 2022 r. poz. 868);
 • o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 25 kwietnia 2022 r. poz. 884);
 • o grach hazardowych (Dz.U. z 25 kwietnia 2022 r. poz. 888);
 • o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 25 kwietnia 2022 r. poz. 893);
 • Prawo pocztowe (Dz.U. z 26 kwietnia 2022 r. poz. 896);
 • o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 27 kwietnia 2022 r. poz. 902);
 • o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 27 kwietnia 2022 r. poz. 904);
 • o ochronie przyrody (Dz.U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 916);
 • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 923);
 • o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 28 kwietnia 2022 r. poz. 924);
 • o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 29 kwietnia 2022 r. poz. 931);
 • o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 29 kwietnia 2022 r. poz. 933);
 • o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2 maja 2022 r. poz. 943);
 • o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 6 maja 2022 r. poz. 963);
 • Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 11 maja 2022 r. poz. 988);
 • o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. z 12 maja 2022 r. poz. 1006);
 • o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 13 maja 2022 r. poz. 1009);
 • o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 13 maja 2022 r. poz. 1015).