W Dz. Urz. Monitor Polski z 11 maja 2022 r. pod poz. 468 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 10 maja 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W nowej wysokości stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w stosunku rocznym wynoszą:

  • podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych — 13,5%,
  • obniżona stawka — 6,75%,
  • podwyższona stawka — 20,25%.

W tym przypadku podatkowe odsetki za zwłokę w nowej wysokości stosuje się od 6 maja 2022 r.