W Dz.U. z 9 czerwca 2022 r. pod poz. 1229 opublikowano Ustawę z 12 maja 2022 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

Ustawa stanowi, że ku czci bohaterów — uczestników trzech Powstań Śląskich, którzy w latach 1919–1921 wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej, dzień 20 czerwca ustanawia się Narodowym Dniem Powstań Śląskich, który jest świętem państwowym.

Ustawa obowiązuje od 10 czerwca 2022 r.