W Dz.U. z 30 maja 2022 r. pod poz. 1140 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 17 maja 2022 r. w sprawie niższego udziału lub zwolnienia z obowiązku zapewniania audycji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami w katalogach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Z rozporządzenia wynika, że audiowizualnymi usługami medialnymi na żądanie, w których podmioty je dostarczające nie są obowiązane do wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, są usługi, w których liczba użytkowników korzystających z danego katalogu w ostatnim roku kalendarzowym nie przekracza 2 mln.

W katalogu zawierającym wyspecjalizowany charakter oferty programowej, w którym ofertę programową stanowi co najmniej 50% jednego z wymienionych rodzajów audycji:

  • informacyjnych lub publicystycznych,
  • sportowych,
  • dla dzieci,
  • muzycznych

– udział audycji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami wynosi co najmniej 5%.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 maja 2022 r.