W Dz.U. z 15 czerwca 2022 r. pod poz. 1265 opublikowano Ustawę z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza m.in.:

  • obniżkę stawki podatku dochodowego od osób fizycznych ze skali podatkowej z 17% do 12% (dotyczy przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.) — do 12% obniżono też stawkę podatku zryczałtowanego od tzw. małych umów;
  • uchylenie ulgi dla klasy średniej;
  • przywrócenie możliwości wspólnego rozliczania się z dziećmi przez osoby samotnie wychowujące dzieci;
  • możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne w 2022 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub opodatkowaną podatkiem liniowym;
  • zwiększenie kwoty podatku przekazywanego dla organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%;
  • zmiany w zakresie potrącania kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek (obok obecnie obowiązującego oświadczenia PIT-2 płatnik będzie mógł stosować wewnętrzny wzór, oprócz pracownika także zleceniobiorca będzie mógł wskazać do trzech, a nie tylko jednego, płatnika właściwego do pomniejszenia zaliczki itd.) — zmiany w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Nowelizacja, w odniesieniu do większości przepisów, obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

Więcej o nowych zasadach rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych przeczytają Państwo w kolejnym numerze Poradnika Instytucji Kultury.