W Dz. Urz. M.P. z 13 czerwca 2022 r. opublikowano nowe stawki odsetek ustawowych określonych w art. 359 oraz art. 481 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, czyli odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie.

Nowe stawki wynoszą odpowiednio:

  • 8,75% — wcześniej: 8% (poz. 587),
  • 10,75% — wcześniej: 10% (poz. 586).