W Dz.Urz. Monitor Polski z 15 czerwca 2022 r. pod poz. 607 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W nowej wysokości stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w stosunku rocznym wynoszą:

  • podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych — 15%;
  • obniżona stawka — 7,5%;
  • podwyższona stawka — 22,5%.

Poprzednio odsetki za zwłokę w podstawowej wysokości (mające najczęstsze zastosowanie) wynosiły w okresie:

  • od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. — 8%;
  • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. — 8,5%;
  • od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. — 10%;
  • od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. — 12%;
  • od 6 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. — 13,5%.

Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ulegają obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, począwszy od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie (art. 56c Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

W tym przypadku podatkowe odsetki za zwłokę w nowej wysokości stosuje się od 9 czerwca 2022 r.