W Dz. Urz. M.P. z 8 lipca 2022 r. opublikowano nowe stawki odsetek ustawowych określonych w art. 359 oraz art. 481 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, czyli odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie.

Nowe stawki wynoszą odpowiednio:

  • 9,5% — wcześniej 8,75% (poz. 674),
  • 11,5% — wcześniej 10,75% (poz. 673).