W Dz.U. z 6 lipca 2022 r. pod poz. 1419 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 20 czerwca 2022 r. w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2023 r.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych w roku kalendarzowym 2023, po uwzględnieniu zniżek, wynosi za używanie odbiornika:

 1. telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
  • 53 zł za 2 miesiące,
  • 78,70 zł za 3 miesiące,
  • 155,70 zł za 6 miesięcy,
  • 294,90 zł za rok kalendarzowy;
 2. radiofonicznego:
  • 16,90 zł za 2 miesiące,
  • 25,10 zł za 3 miesiące,
  • 49,60 zł za 6 miesięcy,
  • 94,00 zł za rok kalendarzowy.

Opłaty wnoszone na poczet 2023 r. mogą być przyjmowane w 2022 r. według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 21 lipca 2022 r.