W Dz.U. z 29 czerwca 2022 r. pod poz. 1369 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Z rozporządzenia wynika, że obowiązywanie stawki VAT w wysokości 0% dla dostawy towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy przesunięto do 31 grudnia 2022 r. Przedtem było to do 30 czerwca 2022 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 czerwca 2022 r.