Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Kodeks pracy (Dz.U. z 19 lipca 2022 r. poz. 1510);
 • o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 19 lipca 2022 r. poz. 1513);
 • o dozorze technicznym (Dz.U. z 19 lipca 2022 r. poz. 1514);
 • Prawo upadłościowe (Dz.U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1520);
 • o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 21 lipca 2022 r. poz. 1526);
 • o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 21 lipca 2022 r. poz. 1533);
 • o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz.U. z 21 lipca 2022 r. poz. 1535);
 • o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 22 lipca 2022 r. poz. 1537);
 • o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 22 lipca 2022 r. poz. 1539);
 • o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 26 lipca 2022 r. poz. 1555);
 • o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 27 lipca 2022 r. poz. 1575);
 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 27 lipca 2022 r. poz. 1577);
 • o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 29 lipca 2022 r. poz. 1595);
 • o sporcie (Dz.U. z 29 lipca 2022 r. poz. 1599);
 • o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 1 sierpnia 2022 r. poz. 1608);
 • o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 1 sierpnia 2022 r. poz. 1613);
 • o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 1 sierpnia 2022 r. poz. 1614);
 • o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2 sierpnia 2022 r. poz. 1622);
 • o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2 sierpnia 2022 r. poz. 1623);
 • o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2 sierpnia 2022 r. poz. 1624);
 • o finansach publicznych (Dz.U. z 4 sierpnia 2022 r. poz. 1634);
 • Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 5 sierpnia 2022 r. poz. 1648);
 • o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 8 sierpnia 2022 r. poz. 1657);
 • o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 8 sierpnia 2022 r. poz. 1668);
 • Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 10 sierpnia 2022 r. poz. 1681);
 • o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 10 sierpnia 2022 r. poz. 1683);
 • o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 10 sierpnia 2022 r. poz. 1685);
 • o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 11 sierpnia 2022 r. poz. 1688);
 • o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 11 sierpnia 2022 r. poz. 1689);
 • o służbie cywilnej (Dz.U. z 11 sierpnia 2022 r. poz. 1691);
 • o drogach publicznych (Dz.U. z 12 sierpnia 2022 r. poz. 1693);
 • o pracy na morzu (Dz.U. z 12 sierpnia 2022 r. poz. 1694).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 18 lipca 2022 r. poz. 1502);
 • Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1525);
 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 1 sierpnia 2022 r. poz. 1611);
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz.U. z 12 sierpnia 2022 r. poz. 1696).