Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 16 sierpnia 2022 r. poz. 1709);
 • Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 16 sierpnia 2022 r. poz. 1710);
 • o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 17 sierpnia 2022 r. poz. 1720);
 • o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 17 sierpnia 2022 r. poz. 1722);
 • o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 18 sierpnia 2022 r. poz. 1728);
 • o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 18 sierpnia 2022 r. poz. 1732);
 • o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (Dz.U. z 22 sierpnia 2022 r. poz. 1758);
 • o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 24 sierpnia 2022 r. poz. 1775);
 • o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 26 sierpnia 2022 r. poz. 1792);
 • Prawo o notariacie (Dz.U. z 26 sierpnia 2022 r. poz. 1799);
 • Prawo probiercze (Dz.U. z 26 sierpnia 2022 r. poz. 1800);
 • o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 29 sierpnia 2022 r. poz. 1816);
 • o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 5 września 2022 r. poz. 1863);
 • o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 6 września 2022 r. poz. 1873);
 • o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 6 września 2022 r. poz. 1876);
 • o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 9 września 2022 r. poz. 1900).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (Dz.U. z 7 września 2022 r. poz. 1881).