W Dz.U. z 15 września 2022 r. pod poz. 1952 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem:

  1. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:
    • 3490 zł od 1 stycznia 2023 r.,
    • 3600 zł od 1 lipca 2023 r.;
  2. minimalna stawka godzinowa wynosi:
    • 22,80 zł od 1 stycznia 2023 r.,
    • 23,50 zł od 1 lipca 2023 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.