W Dz.U. z 29 września 2022 r. pod poz. 2014 opublikowano Ustawę z września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

Ustawa określa zasady ustalania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego za określony miesiąc przeznaczonego na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz zasady jego wypłacania.

Świadczenie jednorazowe przysługuje płatnikowi składek ZUS niebędącemu jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym. ZUS ustala prawo do jednorazowego świadczenia i wypłaca to świadczenie na wniosek płatnika.

Za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przysługuje świadczenie w kwocie 3010 zł (art. 5 i 6 ustawy).

Przepisy te mogą zainteresować instytucje kultury, które swoją statutową działalność prowadzą w powiązaniu z Odrą.

Ustawa obowiązuje od 30 września 2022 r. z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2022 r.