Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 18 października 2022 r. poz. 2138);
 • o opłacie skarbowej (Dz.U. z 19 października 2022 r. poz. 2142);
 • o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 20 października 2022 r. poz. 2147);
 • Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 20 października 2022 r. poz. 2151);
 • o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 20 października 2022 r. poz. 2153);
 • o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 24 października 2022 r. poz. 2175);
 • o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 26 października 2022 r. poz. 2183);
 • o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 26 października 2022 r. poz. 2189);
 • o transporcie drogowym (Dz.U. z 27 października 2022 r. poz. 2201);
 • o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 27 października 2022 r. poz. 2205);
 • o komornikach sądowych (Dz.U. z 31 października 2022 r. poz. 2224);
 • o systemie oświaty (Dz.U. z 2 listopada 2022 r. poz. 2230);
 • o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2 listopada 2022 r. poz. 2235);
 • o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 3 listopada 2022 r. poz. 2240);
 • o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 3 listopada 2022 r. poz. 2241);
 • o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 4 listopada 2022 r. poz. 2253);
 • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 8 listopada 2022 r. poz. 2267);
 • o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 9 listopada 2022 r. poz. 2277);
 • o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 9 listopada 2022 r. poz. 2279);
 • o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 9 listopada 2022 r. poz. 2283);
 • o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 10 listopada 2022 r. poz. 2287);
 • o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 10 listopada 2022 r. poz. 2290);
 • o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 14 listopada 2022 r. poz. 2305);
 • Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 14 listopada 2022 r. poz. 2309);
 • Prawo bankowe (Dz.U. z 15 listopada 2022 r. poz. 2324);
 • o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 16 listopada 2022 r. poz. 2329);
 • o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 16 listopada 2022 r. poz. 2336).