Na stronach rządowych opublikowano nowy formularz w wersji PIT-2(9).

Przypominam, że od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać przepisy art. 31a–31c updof, które wprowadzają nowe zasady składania płatnikom (m.in. pracodawcom i zlecającym) oświadczeń i wniosków przez podatników, czyli pracowników i zleceniobiorców w szerokim ujęciu dotyczących pomniejszenia zaliczki na podatek oraz niektórych przedmiotowych zwolnień od podatku.

Nowością jest, że oświadczenie o zmniejszanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń będą mogli składać także zleceniobiorcy, a urzędowy formularz PIT-2 będzie stosowany, jeżeli płatnik nie będzie miał własnego wzoru takiego oświadczenia, np. wygenerowanego w swoim systemie płacowo-kadrowym.

Opublikowany formularz zawiera osiem oświadczeń i wniosków składanych płatnikowi przez podatnika.