W Dz.U. z 28 października 2022 r. pod poz. 2209 opublikowano Komunikat Ministra Cyfryzacji z 27 października 2022 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych.

Komunikat realizuje art. 110a Ustawy z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych, w związku z czym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych określono na 13 listopada 2022 r., z tym że dzień wdrożenia takich rozwiązań dotyczących wniosków o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie do 12. roku życia składany przy użyciu usługi elektronicznej określono na 31 marca 2023 r.