W Dz.U. z 16 listopada 2022 r. pod poz. 2337 opublikowano Ustawę z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy — Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo prywatne międzynarodowe.

Zmiany wprowadzono m.in. do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w której m.in. dodano przepisy określające zasady zawierania i funkcjonowania umów:

  • zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta;
  • o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.