W Dz.U. z 2 stycznia 2023 r. pod poz. 1 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Rozporządzenie określa:

  • adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;
  • zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

Rozporządzenie obowiązuje od 17 stycznia 2023 r.