Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 12 grudnia 2022 r. poz. 2575);
 • o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 12 grudnia 2022 r. poz. 2578);
 • o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 13 grudnia 2022 r. poz. 2587),
 • o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 13 grudnia 2022 r. poz. 2597);
 • Prawo wodne (Dz.U. z 14 grudnia 2022 r. poz. 2625);
 • o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 15 grudnia 2022 r. poz. 2628);
 • o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 15 grudnia 2022 r. poz. 2632);
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 16 grudnia 2022 r. poz. 2647);
 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 16 grudnia 2022 r. poz. 2651);
 • o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2 stycznia 2023 r. poz. 10);
 • o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 4 stycznia 2023 r. poz. 20);
 • o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 4 stycznia 2023 r. poz. 30);
 • o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 4 stycznia 2023 r. poz. 31);
 • o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 5 stycznia 2023 r. poz. 35);
 • o samorządzie gminnym (Dz.U. z 5 stycznia 2023 r. poz. 40);
 • o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 9 stycznia 2023 r. poz. 46);
 • o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 9 stycznia 2023 r. poz. 57);
 • o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 10 stycznia 2023 r. poz. 70);
 • o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 11 stycznia 2023 r. poz. 74);
 • o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 11 stycznia 2023 r. poz. 82);
 • o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 11 stycznia 2023 r. poz. 91);
 • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 13 stycznia 2023 r. poz. 100);
 • o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 13 stycznia 2023 r. poz. 102);
 • o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 13 stycznia 2023 r. poz. 103);
 • o rachunkowości (Dz.U. z 16 stycznia 2023 r. poz. 120);
 • o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 16 stycznia 2023 r. poz. 122);
 • o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 16 stycznia 2023 r. poz. 122).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 9 stycznia 2023 r. poz. 55);
 • Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 16 stycznia 2023 r. poz. 116).