Opublikowano nowe rozporządzenia dotyczące organizacji pożytku publicznego.

Lista rozporządzeń:

  • Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 20 grudnia 2022 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 23 grudnia 2022 r. poz. 2756);
  • Przewodniczącego KSPP z 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 27 grudnia 2022 r. poz. 2763);
  • Ministra Finansów z 23 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 29 grudnia 2022 r. poz. 2812);
  • Przewodniczącego KSPP z 28 grudnia 2022 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 30 grudnia 2022 r. poz. 2855).

Wszystkie te rozporządzenia obowiązują od 1 stycznia 2023 r.