W Dz.U. z 28 grudnia 2022 r. pod poz. 2791 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji.

Rozporządzenie określa jednolity wzór formularza sprawozdania z działalności fundacji, stanowiący do niego załącznik. Warto przypomnieć, że poprzednio fundacje nie dysponowały wzorem formularza sprawozdania, ponieważ obowiązywał jedynie ramowy zakres sprawozdania, w związku z czym jest to uproszczenie dla tych podmiotów.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.