W Dz.U. z 6 lutego 2023 r. pod poz. 240 opublikowano Ustawę z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i dotyczą one możliwości dokonywania przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników, zasad świadczenia pracy zdalnej oraz objęcia pracownika skierowanego na wstępne okresowe lub kontrolne badania lekarskie programem zdrowotnym lub programem profilaktyki zdrowotnej.

Ustawa w zakresie badania trzeźwości pracowników i objęcia ich programem zdrowotnym lub profilaktyki zdrowotnej obowiązuje od 21 lutego br., a w kwestiach związanych z pracą zdalną — od 7 kwietnia 2023 r.

Więcej o kontroli trzeźwości pracowników w artykule „Kontrola trzeźwości pracownika oraz obecności w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu”.