W Dz.U. z 25 stycznia 2023 r. pod poz. 176 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 stycznia 2023 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

Rozporządzenie określa wzór:

  • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej — załącznik nr 1,
  • stałego upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej — załącznik nr 2.

Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej według poprzedniego wzoru wydane przed 26 lutego 2023 r. zachowuje ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. i do tego dnia można wydać stałe upoważnienie według poprzedniego wzoru.

Rozporządzenie weszło w życie 26 lutego 2023 r.