W Dz. Urz. Monitor Polski z 22 lutego 2023 r. pod poz. 225 opublikowano Umowę między Rządem RP a Sekretariatem Poszerzonego Porozumienia Częściowego Rady Europy w sprawie szlaków kulturowych dotycząca 12. Dorocznego Forum Doradczego Szlaków Kulturowych Rady Europy, podpisaną w Brukseli 29 listopada 2022 r.

Wynika z niej, że 12. Doroczne Forum Doradcze Szlaków Kulturowych Rady Europy odbędzie się od 20 do 22 września 2023 r. w Łodzi.