W Dz.U. z 10 marca 2023 r. pod poz. 455 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych.

W 16 załącznikach do tego rozporządzenia określono przebieg dróg krajowych w poszczególnych województwach.

Rozporządzenie obowiązuje od 25 marca 2023 r.