W Dz.U. z 21 marca 2023 r. pod poz. 532 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 26 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika.

Rozporządzenie określa:

  • tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) lub tłumacza-przewodnika;
  • wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania środków PFRON na dofinansowanie kosztów szkolenia z języka polskiego, PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika;
  • zakres oraz formę dodatkowych informacji i dokumentów składanych wraz z wnioskiem;
  • wzory wniosków.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 marca 2023 r.