W Dz.U. z 17 marca 2023 r. pod poz. 511 opublikowano Ustawę z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy — Ordynacja podatkowa.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie m.in. zasad publikacji przez podmiot publiczny nagranych multimediów, odpowiedzialności za dostępność treści internetowych, zasad sporządzania deklaracji dostępności itd. Nowelizacja poszerza także zakres obowiązków zapewnienia dostępności cyfrowej przez podmioty publiczne.

Nowelizacja obowiązuje od 17 kwietnia 2023 r.