W Dz.U. z 28 kwietnia 2023 r. pod poz. 827 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie określa wzory informacji, składanych Zarządowi PFRON m.in. przez pracodawców (a więc także instytucje kultury), czyli wzór informacji:

  • ewidencyjnej zgłoszeniowej lub aktualizacyjnej (INF-Z) — załącznik nr 1;
  • miesięcznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1) — załącznik nr 2;
  • rocznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-2) — załącznik nr 3.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 kwietnia 2023 r.