W Dz.U. z 19 kwietnia 2024 r. pod poz. 599 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu.

Rozporządzenie określa:

  • wykaz stanowisk w tym urzędzie,
  • wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Urzędu Komisji, w tym stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 maja 2024 r.