W Dz.Urz. M.P. z 22 kwietnia 2024 r. pod poz. 323 opublikowano komunikat MKiDN z 16 kwietnia 2024 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”.

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”, którą stosuje się od 1 stycznia 2024 r.

Treść uchwały jest zamieszczona w BIP na stronie MKiDN.