W Dz.U. z 20 maja 2024 r. pod poz. 756 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 r.

Ustalono opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2025 w wysokości:

 • 8,70 zł za jeden miesiąc (odbiornik radiofoniczny);
 • 27,30 zł za jeden miesiąc (odbiornik telewizyjny albo radiofoniczny i telewizyjny).

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2025, po uwzględnieniu zniżek, wynosi:

 1. za używanie odbiornika radiofonicznego:
  • a) 16,90 zł za dwa miesiące,
  • b) 25,10 zł za trzy miesiące,
  • c) 49,60 zł za sześć miesięcy,
  • d) 94,00 zł za rok kalendarzowy;
 2. za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
  • a) 53,00 zł za dwa miesiące,
  • b) 78,70 zł za trzy miesiące,
  • c) 155,70 zł za sześć miesięcy,
  • d) 294,90 zł za rok kalendarzowy.