W Dz.U. z 12 czerwca 2024 r. pod poz. 858 opublikowano Ustawę z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka — „Aktywny rodzic”.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka oraz zasady przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Świadczeniami „aktywny rodzic” są świadczenia:

  • „aktywni rodzice w pracy”;
  • „aktywnie w żłobku”;
  • świadczenie „aktywnie w domu”.

Celem świadczeń „aktywny rodzic” jest ułatwienie rodzicom i innym osobom wypełniającym funkcje rodzicielskie pogodzenia zadań związanych z rodzicielstwem z aktywizacją zawodową.

Postępowania w sprawach świadczeń „aktywny rodzic” prowadzi oraz świadczenia te wypłaca ZUS.

Co istotne, straci moc Ustawa z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Ustawa wejdzie w życie 1 października 2024 r.