Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

  • Prawo budowlane (Dz.U. z 14 maja 2024 r. poz. 725);
  • o ewidencji ludności (Dz.U. z 16 maja 2024 r. poz. 736);
  • Prawo oświatowe (Dz.U. z 16 maja 2024 r. poz. 737);
  • o systemie oświaty (Dz.U. z 17 maja 2024 r. poz. 750);
  • o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 20 maja 2024 r. poz. 754);
  • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 20 maja 2024 r. poz. 757);
  • o cudzoziemcach (Dz.U. z 21 maja 2024 r. poz. 769);
  • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 23 maja 2024 r. poz. 776);
  • Prawo upadłościowe (Dz.U. z 28 maja 2024 r. poz. 794).