W Dz.U. z 7 czerwca 2024 r. pod poz. 847 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 czerwca 2024 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy. strong>Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.