W wyroku z 21 marca 2024 r. (sygn. akt I SA/Łd 72/24) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi potwierdził istniejące już wcześniej w orzecznictwie sądowym stanowisko odrzucające możliwość uznania za przychód ze stosunku pracy zwrotu kosztów używania przez pracownika jego prywatnego samochodu do celów służbowych.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: