Ośrodek kultury do 30 kwietnia 2011 r. był zwolniony z ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. Od 1 maja 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ośrodek kultury jest teoretycznie zobowiązany do prowadzenia ewidencji za pomocą kas fi skalnych. W roku 2010 obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych przekroczył 40 000 zł.

Jeśli ośrodek będzie przyjmował wszelkie wpłaty w całości za pośrednictwem banku oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję (faktury VAT) będzie wynikało, czego ona dotyczy (nazwa zajęć, np. karate, taniec nowoczesny itp. lub inna usługa, np. wyjazd do kina), to czy zgodnie z pkt. 37 załącznika do ww. rozporządzenia będziemy zwolnieni z obowiązku rejestrowania sprzedaży usług na kasie fiskalnej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.