• Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej jest jednym z warunków umożliwiających zastosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła • Certyfikat rezydencji powinien być wydany przez właściwe władze podatkowe państwa, w którym odbiorca należności wypłacanych przez instytucję kultury w Polsce jest rezydentem podatkowym • Posiadany certyfikat rezydencji powinien być ważny na dzień wypłaty należności na rzecz zagranicznego rezydenta podatkowego

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.